Stomatološka ordinacija Trident

Protetika

Protetika je grana stomatologije kojoj pribegavamo kada dođe do gubitka jednog, više ili svih zuba. Takođe, moć protetike koristimo i kada na druge načine, pored postojanja svih zuba, ne možemo da zadovoljimo estetske potrebe pacijenta na drugi način.

Mobilna protetika podrazumeva nadoknade koje se mogu stavljati i skidati. Pored klasičnih akrilatnih parcijalnih ili totalnih proteza, u nasoj ordinaciji su vam dostupne i vizil (proteze sa metalnim skeletom) i biodentaplast (proteze sa skeletom od specijalne plastike).

Fiksna protetika predstavlja izradu nadoknada koje se fiksiraju (lepe) u ustima, i ne mogu se skinuti. Koriste se kod parcijalne krezubosti, dakle kada postoji određeni broj zuba u vilici koji mogu biti nosači, ili kada želimo da presvučemo jedan ili više postojećih zuba.Tehnologija materijala je i na ovom polju napredovala, pa sada pored klasičnih keramičkih krunica sa metalnom bazom, pacijentima nudimo i krunice sa cirkonijum bazom ili krunice od čiste presovane keramike koje daju vrhunske estetske rezultate. Estetika je veoma bitan momenat u izradi fiksnih protetskih nadoknada, i ogleda se u moći materijala da propušta svetlost što približnije prirodnoj moći (transparentnosti) zuba.

Takođe, fiksna protetika podrazumeva i izradu ljuspica (faseta, vinira) koje se lepe na spoljnu površinu zuba, a izrađuju se od čiste keramike u veoma tankom sloju, uz minimalni a ponekad i potpuno bez gubitka zubne supstance (minimalno brušenje ili bez brušenja – struganja zuba), dajući vrhunske estetske rezultate na prednjim zubima koji su retki, oštećeni ili su promenili boju. Mogu se lepiti i na sve zube u liniji osmeha ukoliko želimo promenu boje zuba i blistaviji osmeh.