Stomatološka ordinacija Trident

Dentalni turizam

Dentalni turizam je vrsta medicinskog turizma. Podrazumeva traženje stomatoloških usluga van svog grada ili države, i često je praćen obilaskom turističkih destinacija. Dentalni turizam je grana u usponu na svetskom nivou. Kako svet postaje sve nezavisnije i kompetitivnije tržište, sa tehničkim i tehnološkim napretkom, to omogućava zemljama u razvoju da pružaju usluge koje su značajno niže cene, a istog kvaliteta.

Da biste se odlučili za krajnju destinaciju za dentalni turizam potrebno je razmotriti razloge i opcije koje su vam ponuđene. Razlozi su najčešće finansijske prirode. U mnogim slučajevima to znači da ćete, ako postanete dentalni turista, otići, boraviti, dobiti sve potrebne stomatološke usluge, i na kraju uštedeti novac koji biste u zemlji u kojoj zivite dali za tu namenu. Zašto su cene stomatoloških usluga niže u “zemljama u razvoju”? Iz mnogo razloga, ali jedan od njih sigurno nije kvalitet pruženih usluga. Zbog niže cene, rada i usluga, nižih fiksnih troškova i niže cene školovanja i usavršavanja, u zemljama u razvoju usluge koje bi bile nedostižne, postaju dostupne svima.

U našoj ordinaciji postoji tim lekara i saradnika (hirurga, zubnih tehničara), koji će se potruditi da sve usluge dobijete brzo i kvalitetno. Tome u prilog govori i činjenica da se ovom vrstom usluga bavimo dugi niz godina, te i da imamo više smeštajnih kapaciteta koji su za korisnike naših usluga potpuno besplatni!